Project en training


Mijn ervaring op het gebied van het leiden van pedagogische projecten en het geven van trainingen is divers. De projecten en trainingen heb ik in een aantal hoofdthema’s ingedeeld:

Projectadviseur op het gebied van

Resultaat gerichte inkoop jeugdhulp

Methodiek implementatie > jeugdhulp en jeugdzorg

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdzorg

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Veiligheidsplanning

Preventie en lokaal gezondheidsbeleid jeugd

Ervaren trainer op het gebied van;

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Netwerkconferenties en het familiegroepsplan

Complexe echtscheidingen

Stress in de thuissituatie

Veiligheidsplanning

Vraagverheldering

Systemische werken

Oplossingsgerichte benadering

Het vlaggensysteem

Signalen van (on) veiligheid in de jeugdzorg

Het woord en beeld verhaal

Proces regisseur op het gebied van team en organisatie processen.